DNS Google – Windows 10

  1. Wybierz Start , następnie wybierz Ustawienia [1]>Sieci i internet[2]>Zmień opcje karty [3].
  2. Wybierz plik z aktywną kartą sieciową, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości[4].
  3. Przechodzisz do Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [5] i znowu wybierasz właściwości.
  4. W obszarze Edytuj ustawienia adresu IP wybierz opcję Automatycznie (DHCP) lub Ręcznie.
    • Po wybraniu opcji Automatycznie (DHCP) ustawienia adresu IP i ustawienia adresu serwera DNS są konfigurowane automatycznie przez router lub inny punkt dostępu (zalecane).
    • Po wybraniu opcji Ręcznie można ręcznie ustawić ustawienia adresu IP i adres serwera DNS. Proponujęwpisać8.8.8i8.8.4.4.

Przydatne źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings